Màu nhuộm 7.33 Kanac xanh 100ml

KHỐI LƯỢNG / DUNG TÍCH : 100ml