MÀU NHUỘM ヘアカラー

Công nghệ Hybrid Emulsion System (Công nghệ HE) tiên tiến nhất của Nhật Bản được sử dụng trong sản xuất kem nhuộm và oxy. Giúp mang lại màu nhuộm có sắc độ cao với hệ thống màu nhuộm của Nhật.
Kem nhuộm tóc Kochie
ファッションカラー
Kem nhuộm tóc phủ bạc thời trang
グレイファッションカラー
Kochie oxy
オキシ
1000 ml
Hỗ trợ nhuộm
ヘアカラーサポート