UỐN VÀ DUỖI パーマ&ストレート

KEM DUỖI TÓC SỐ 1 – DÀNH CHO TÓC HƯ TỔN

KHỐI LƯỢNG / DUNG TÍCH : 460 ml

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Đây là sản phẩm Uốn Duỗi dùng cho tóc hư tổn nhiều cấp độ. Sản xuất theo công nghệ Hybrid Emulsion System (Japan Formula) có tăng cường hợp chất 18-Methyl Eicosanoic Acid để đạt hiệu quả sử dụng tốt cho tóc.

18-Methyl Eicosanoic Acid là thành phần luôn tồn tại trên bề mặt sợi tóc khỏe, giúp tăng tính kỵ nước trên bề mặt tóc và cải thiện tình trạng tóc hư tổn.

Cơ chế hoạt động

 

Hướng dẫn sử dụng

Thành phần tiêu biểu

18-Methyl Eicosanoic Acid

Thành phần luôn tồn tại trên bề mặt sợi tóc khỏe, giúp tăng tính kỵ nước trên bề mặt tóc và cải thiện tình trạng tóc hư tổn.

Các sản phẩm hỗ trợ khác của Kochie