MÀU NHUỘM ヘアカラー

KOCHIE OXY

KHỐI LƯỢNG / DUNG TÍCH : 1000 ml
BARCODE: 8935244460315

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

OXY KOCHIE (HYBRID EMULSION SYSTEM)

OXY 3%
Được sử dụng để hạ tông. Ngoài ra còn sử dụng để
nhuộm màu sau khi tẩy tóc.
(giữ tông / nhuộm ngang tông)

OXY 6%
Đó là Oxy cơ bản để sử dụng khi nhuộm phủ bạc. Ngoài ra, sản phẩm còn được sử dụng khi hạ tông trong những trường hợp tóc vẫn còn các hạt màu của lần nhuộm trước.

 

OXY 9%
Dùng khi nâng tông. Ngoài ra có thể sử dụng khi
nhuộm phủ bạc tông sáng.

OXY 12%
Dùng khi nâng tông.
Hãy dùng khi muốn nâng tông sáng hơn so với Oxy 9%.
Hiệu quả với những chất tóc khó lên màu.

Các sản phẩm hỗ trợ khác của Kochie