Đào tạo kỹ thuật 技術教育

Takara Belmont Kochie xin hướng dẫn quý Salon phương pháp xử lý cơ bản cho phần thân và ngọn.

1. Trường hợp 1: (Nếu level không quá chênh lệch)
Chỉ dùng màu sơ cấp để nhuộm

• Giả sử phần ngọn level 5, muốn nhuộm màu Cam level 4

 

 

 

2. Trường hợp 2: (Nếu chênh lệch level)
Màu chính + Bổ sung sắc tố cho nền bằng màu Nâu

• Giả sử phần ngọn level 6, muốn nhuộm màu đỏ level 4

 

 

• Giả sử phần ngọn level 7, muốn nhuộm màu Green level 5

 

 

• Giả sử phần ngọn level 8, muốn nhuộm màu Ash level 4

 

3. Màu nâu được dùng để bổ sung sắc tố cho nền trước khi nhuộm.