Bài viết コンテンツ

Trong suốt 100 năm sản xuất, chúng tôi đã tạo ra các sản phẩm bằng tất cả tâm hồn kết hợp với kiến thức tích lũy và kỹ thuật được mài giũa của doanh nghiệp.

Nhờ có các quý khách hàng chuyên nghiệp luôn đồng hành cùng chúng tôi trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mà chúng tôi có được ngày hôm nay. Chúng tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc từ tận đáy lòng.

Trong 100 năm tiếp theo đây, chúng tôi sẽ tiếp tục cùng quý vị đón nhận những thử thách mới.

Mời quý vị click vào video bên dưới để xem, xin hãy nhấn vào nút CC để chọn phụ đề tiếng Việt.

 

 

100年に亘るものづくりで、蓄積された知見や、磨かれてきた技術を用い、魂をこめて製品づくりを行ってきました。

いかなる時も共に歩んで来てくださったプロフェッショナルのお客様の存在があったからこそ、

今日の私たちがあります。心より御礼申し上げます。

これからの100年も、皆さまと共に、挑戦し続けます。

また、下のビデオをご覧ください。画面右下のCCボタンでベトナム語を選択してください